250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaprasza do obejrzenia wystawy, która powstała z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej na świecie instytucji, która stworzyła podwaliny nowoczesnego systemu szkolnego, nad którym opiekę sprawowało państwo. Powołanie KEN wiązało się z rozwiązaniem zakonu jezuitów w roku 1773 przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce groziło upadkiem edukacji i dało impuls do głębokich reform szkolnictwa.
Reforma oświaty przyczyniła się do zorganizowania jednolitego i nowoczesnego programu kształcenia na bazie języka narodowego. Po raz pierwszy w dziejach oświaty polskiej został wprowadzony model świeckiego nauczyciela, który przygotowanie do zawodu zdobywał na uniwersytecie.
O nieprzemijającej pamięci o Komisji Edukacji Narodowej świadczą nie tylko obchody kolejnych rocznic powołania pierwszej władzy oświatowej, ale także przyznawane przez Ministra Edukacji Nauki Medale Komisji Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty.
Wystawę można obejrzeć w Wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze w dniach 1-31 października 2023 r.

W antyramach wykorzystano prezentację „Komisja Edukacji Narodowej” zamieszczoną na stronie www.katowice.eu/edukacja.

Tekst (na podst. wikipedia.org) V. Jóźwik, fot. A. Poźniak

LTR RTL
Skip to content