Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane Czytelników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
   
 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze jako administrator danych osobowych informuje, że dane Czytelników będą przetwarzane w celach statutowych i statystycznych związanych z udostępnianiem zbiorów.
   
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w Bibliotece.
   
 4. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
   
 5. Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności.
   
 6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze będzie przetwarzała dane osobowe Czytelników przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
   
 7. W sprawach związanych z danymi osobowymi Czytelnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.
   
 8. Czytelnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jego praw związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PBW
Kontakt –  iodo@pbw.zgora.pl

LTR RTL
Skip to content