W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych PBW w Zielonej Górze proponuje następujące formy wsparcia:
– Zajęcia edukacyjne
– Gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki oświatowej
– Warsztat informacyjny biblioteki – wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW w Zielonej Górze
– Nowy system doskonalenia nauczycieli
– Opracowanie Tematycznych Zestawień Bibliograficznych na wskazany temat
– Współpraca ze środowiskiem oświatowym – organizowanie konferencji, spotkań, wystaw

    LTR RTL
    Skip to content