Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze informuje, że otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Kwota dotacji to 3.750 zł, w tym 20% udziału własnego naszego organu prowadzącego: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych.

Tytułowy wykaz książek zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

LTR RTL
Skip to content