1. Wielka Liga Czytelników / Agnieszka Wojtachnio // Grono. – 2024, nr 2, s. 17-18
 2. Dzień Bezpiecznego Internetu w Pedagogicznej Bibliotece / Agnieszka Wojtachnio // Grono. – 2024, nr 1, s. 14-15
 3. Terapeutyczna wartość literatury – sieć współpracy i samokształcenia / Aleksandra Kmiećkowiak, Anna Woźnicka // Grono. – 2024, nr 1, s. 15-16
 4. Sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe. Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w wyborze za lata 2020-2024 / opracowała Agnieszka Wojtachnio // Grono. – 2024, nr 1, s. 16,20
 5. 60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze: 1951 – 2011 / Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka, Marzena Szafińska-Chadała – Zielona Góra: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2011 – s. 131 , Sygnatura Mg W II 94877
 6. Animaloterapia – wybór bibliografii, opracowanie: Joanna Trznadel, Renata Zubowicz, wydano: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 2011, nr 1
 7. Autyzm w literaturze, opracowanie: Joanna Trznadel, Anna Organek, wydano: Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym: doświadczenia lubuskie / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży i Jolanty Lipińskiej-Lokś – Zielona Góra: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”, 2010. – s. 129-137
 8. Zasady odzyskiwania zaległych zbiorów od czytelników w PBW w Zielonej Górze, opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka, wydano: Poradnik Bibliotekarza – 2010, nr 1
 9. VI Spotkanie metodyczno-integracyjne nauczycieli bibliotekarzy szkół lubuskich, opracowanie: Anna Aleksandrowicz, Renata Zubowicz, wydano: Bibliotekarz – 2009, nr 7-8 oraz Bibliotekarz Lubuski – 2009, nr 1
 10. Materiały repertuarowe: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007, opracowanie: Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała, wydano: Biblioteka w Szkole – 2008, nr 5
 11. Materiały repertuarowe: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008, opracowanie: Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała, wydano: Biblioteka w Szkole – 2009, nr 6
 12. Program promocji zbiorów i usług PBW. Program organizacyjno-marketingowy, opracowanie: Jadwiga Matuszczak, Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka, wydano: Elektroniczny Serwis Bibliotek Pedagogicznych, grudzień 2008
 13. V Spotkanie metodyczno-integracyjne nauczycieli bibliotekarzy szkół lubuskich, opracowanie: Jadwiga Matuszczak, wydano: Bibliotekarz – 2008, nr 6 oraz Bibliotekarz Lubuski – 2008, nr 1
 14. Zmiany w katalogu rzeczowym PBW w Zielonej Górze w dziale “37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystanie wolnego czasu”, opracowanie: Anna Aleksandrowicz, wydano: Bibliotekarz Lubuski – 2009, nr 2
 15. Zmiany w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka, wydano: Bibliotekarz Lubuski – 2008, nr 2 oraz Poradnik Bibliotekarza – 2009, nr 1
 16. Promocja zbiorów i usług, opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka, wydano: Biblioteka Szkolne Centrum Informacji – 2009, nr 2
 17. Zabawy rozwijające zmysły, opracowanie: Anna Aleksandrowicz, wydano: Wychowanie w Przedszkolu – 2003, nr 6
 18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze w pracach magisterskich, dyplomowych i innych opracowaniach, opracowanie: Jolanta Winnicka
 19. Katalogowanie dokumentów elektronicznych wg PN-N-01152-13 : 2000, (prezentacja multimedialna), opracowanie: Jolanta Winnicka
 20.  
LTR RTL
Skip to content