1. Gromadzenie zbiorów.
 2. Multimedialne biblioteki edukacyjne – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 3. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw ciągłych.
 4. Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw zwartych.
 5. Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów multimedialnych.
 6. Prezentacja oferty edukacyjnej i usług PBW w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych lubuskich szkół.
 7. Skontrum w bibliotece.
 8. Wykorzystanie warsztatu informacyjnego oraz zasobów PBW w celach edukacyjnych – spotkania indywidualne i grupowe.
 9. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii podmiotowych, przedmiotowych.
 10. Zasoby bibliotek cyfrowych – warsztaty indywidualne i grupowe.
 11. Magia czytania. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży – wykład dla rad pedagogicznych.
 12. Zasoby PBW przydatne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie.
 13. Zbiory PBW. Czasopisma nieodzowne w pracy nauczyciela.
 14. Rekomendacja zbiorów PBW pomocnych w przygotowaniu lekcji wychowawczych.
 15. Książka w życiu najmłodszych. Pozytywny wpływ czytania książek na rozwój dziecka – wykład dla rodziców.

Kontakt
tel. (68) 453 26 48
e-mail: bibliografia@pbw.zgora.pl

LTR RTL
Skip to content