Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze realizując założenia nowego systemu wspomagania szkół i nauczycieli inicjuje formę doskonalenia nauczycieli, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Zaproponowany temat jest wynikiem diagnozy potrzeb, związanych z udziałem w sieci, który został przez Państwa wskazany podczas II Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego. Analiza wypełnionych kwestionariuszy wskazała obszary:
„Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych”
„Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii”.
Mamy nadzieję, że wskazany obszar tematyczny sieci pozwoli na stworzenie platformy wzajemnego wsparcia w wybranym zagadnieniu, dzielenie się doświadczeniami z kolegami z innych placówek oraz korzystanie z ich doświadczenia oraz wspólne wypracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do zapisu i uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia.

Temat Forma Termin Czas Koordynator Adresaci Zgłoszenia Uwagi
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania i rozwijania kompetencji czytelniczych Spotkania/
platforma
4 razy
w roku
120 min Anna Woźnicka Nauczyciele bibliotekarze, poloniści, pedagodzy i inni zainteresowani Formularz zgłoszeniowy Tematyka ustalana na pierwszym spotkaniu
Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii Spotkania/
platforma
4 razy
w roku
120 min Jadwiga Matuszczak Nauczyciele bibliotekarze, poloniści, pedagodzy i inni zainteresowani Formularz zgłoszeniowy Tematyka ustalana na pierwszym spotkaniu

LTR RTL
Skip to content