Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia. Informujemy również o możliwości skorzystania z oferty wspomagania dla nauczycieli. W ramach tej oferty proponujemy wykłady dla rad pedagogicznych oraz działanie w ramach edukacji pedagogicznej rodziców „Książka w życiu najmłodszych. Pozytywny wpływ czytania książek na rozwój dziecka”. Udzielamy również indywidualnych konsultacji w zakresie działalności bibliotecznej i realizacji programów czytelniczych. Zachęcamy do promowania swojej placówki w formie wystawy w Wypożyczalni PBW. Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do udziału w corocznym Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego.

Kontakt
tel. (68) 453 26 48
e-mail: bibliografia@pbw.zgora.pl

LTR RTL
Skip to content