Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze realizując wspomaganie ma na celu kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu ich problemów. Zadania będą wykonywane we współpracy z radą pedagogiczną w ramach kompetencji Biblioteki wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369).
Zapraszamy do współpracy szkoły, placówki oświatowe i biblioteki szkolne.

LTR RTL
Skip to content