1. Czasopisma dla młodzieży – wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma.
  2. Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku.
  3. Historia książki – od tabliczki glinianej do książki drukowanej.
  4. Książka dawna w zbiorach PBW – cymelia.
  5. Książka w literaturze i sztuce.
  6. Ordinary people – extraordinary stories – Zwykli ludzie – niezwykłe historie. Poziom B1.
  7. Słowniki i poradniki językowe – wykorzystanie i zastosowanie w nauce własnej.
  8. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej.
  9. Wyszukiwanie informacji w bibliotecznych katalogach on-line oraz zasobach bibliotek cyfrowych.
  10. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW – warsztat informacyjny biblioteki. (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wolne Lektury).
  11. Z wizytą w PBW – warsztat i system informacyjny biblioteki. Źródła informacji. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów.

Kontakt
tel. (68) 453 26 48
e-mail: bibliografia@pbw.zgora.pl

LTR RTL
Skip to content