Dzień Bezpiecznego Internetu – relacja z konferencji

7 lutego 2024 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze po raz kolejny włączyła się w ogólnopolskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując konferencję „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!ˮ, która odbyła się zdalnie na platformie ClickMeeting. Celem przedsięwzięcia, które jak co roku cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów z lubuskich szkół, jak również instytucji oświatowych z całej Polski, jest poszerzenie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Jednocześnie należy podkreślić, że każdy uczestnik powinien stosować zasady mądrego korzystania z cyberprzestrzeni i przyczynić się do tego, że będzie ona miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Konferencję otworzyła Dyrektor PBW w Zielonej Górze Marzena Szafińska-Chadała, która oznajmiła, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze po raz piętnasty organizuje przedsięwzięcie skupiające osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w sieci. Podkreśliła, ze Internet to szanse i zagrożenia. Blisko połowa dzieci i młodzieży spotyka się w Internecie z poniżaniem, obrażaniem i wyśmiewaniem. Nasza inicjatywa przyczynia się do promowania bezpiecznych praktyk internetowych i konstruktywnego korzystania z cyberprzestrzeni.

Prowadząca spotkanie Renata Zubowicz, Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, poprosiła dr Jarosława Wagnera z Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego o wygłoszenie wykładu Czy informacje w internecie są prawdziwe? Prelegent uświadomił uczestnikom konferencji, że codziennie jesteśmy narażeni na treści, które nie są dla nas przeznaczone. Podał szereg przykładów i narzędzi jak sobie radzić z wiarygodnością informacji, fałszywymi wiadomościami oraz próbami wyłudzeń.

Działania dedykowane bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie oraz materiały edukacyjne realizowane w ramach projektu Safer Internet przedstawił Andrzej Rylski z Zespołu projektów społecznych i współpracy międzynarodowej, NASK.

Na zakończenie konferencji psycholog Justyna Staszewska z Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci LOPiT w wykładzie Kiedy e-media przestają być bezpiecznym narzędziem – czynniki chroniące przed niebezpieczeństwem i sposoby radzenia sobie z zachowaniami problemowymi – z doświadczeń specjalistów LOPiT przedstawiła zagrożenia dla młodego człowieka jakie niesie ze sobą długotrwałe korzystanie z Internetu. Psychoterapeutka wskazała uczestnikom konferencji czynniki chroniące przed uzależnieniami od Internetu oraz zwróciła uwagę jak budować bezpieczny i kreatywny świat online.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyniła się do zwiększenia świadomości społeczności edukacyjnej na temat, rozważnego odbierania informacji, oraz odpowiedzialnego tworzenia treści i dzielenia się nimi w sieci.

(red. Agnieszka Wojtachnio)

LTR RTL
Skip to content