Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze bierze udział w corocznym Narodowym Czytaniu, zainicjowanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Lekturą 13. edycji tego przedsięwzięcia został „Kordian” Juliusza Słowackiego. Ogłaszając tę decyzję, Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że to jeden z najbardziej znanych dramatów w historii naszej literatury, bardzo mocno związany z trudnym dla Polaków czasem. Tekst pełen emocji, które targały polską duszą, będący debatą międzypokoleniową po powstaniu listopadowym, przelany na papier przez naszego wielkiego wieszcza narodowego.

Anna Aleksandrowicz

LTR RTL
Skip to content