Polecamy kolekcje w katalogu on-line

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze poleca Kolekcje – usługę dostępną w naszym katalogu Integro, widoczną po kliknięciu w Menu.
Kolekcja to zestawienie tematycznie wybranych propozycji książkowych z naszego katalogu. Po otwarciu, można je sortować w kolejności alfabetycznej wg tytułu, a po zaznaczeniu strony ze wszystkimi opisami bibliograficznymi zapisać do pliku, wysłać e-mailem lub wydrukować. W ten sposób otrzymujemy gotowe zestawienie bibliograficzne z księgozbioru PBW.
Aktualnie dostępne są następujące kolekcje:
• Arteterapia
• Bajkoterapia
• Coaching i mentoring
• Czytelnictwio dzieci i młodzieży
• Depresja psychiczna
• Diagnoza pedagogiczna
• Edukacja włączająca
• Emocje
• Integracja sensoryczna
• Kompetencje nauczycieli
• Kreatywność
• Maria Grzegorzewska
• Mindfulness
• Mózg
• Nauka języka polskiego jako obcego
• Sztuczna inteligencja
• Teatr kamishibai
• Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)
• Wisława Szymborska
• Wychowanie do wartości
• Wychowanie nastolatka

Planujemy sukcesywne powiększanie zasobu kolekcji. Zapraszamy do ich przeglądania i korzystania z książek, które wzbudzą Państwa zainteresowanie.

LTR RTL
Skip to content