Porozumienie o współ- pracy

Dnia 19 marca 2024 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, którą reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Szafińska-Chadała a Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja, którą reprezentował Pan Dyrektor Grzegorz Idziak. Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy, wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych wydarzeń kierowanych do kadry nauczycielskiej oraz wsparcie placówek oświatowych.

LTR RTL
Skip to content