VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”. EDYCJA 2023/2024

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze po raz kolejny została Koordynatorem Wojewódzkim Konkursu Ogólnopolskiego Wielka Liga Czytelników.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowany w roku szkolnym 2023/2024.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

1.    klasy 1–3 szkół podstawowych;
2.    klasy 4–6 szkół podstawowych;
3.    klasy 7–8 szkół podstawowych.

Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego
i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa, tworzenie społeczności aktywnych czytelników, promocja klasyki literatury krajowej, rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej, wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa.

KALENDARZ KONKURSU:

Zgłoszenia placówki do konkursu: od 23 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

1. Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny): 23 października 2023 r. – 1 marca 2024 r. – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.

2. Etap drugi (test kwalifikacyjny):  test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych.

14 marca 2024 r. – przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego;
do 5 kwietnia 2024 r.:

– ogłoszenie wyników przez Koordynatora Placówki;
– wprowadzenie wyników z testu kwalifikacyjnego oraz zaznaczenie zwycięzców etapu drugiego na platformie WLC.

3. Etap trzeci (ogólnopolski) – test drużynowy online (finał):

9 maja 2024 r. – test drużynowy online;
9-10 maja 2024 r. – udostępnienie przez Komitet Organizacyjny testu online  z odpowiedziami, zgłaszanie ewentualnych uwag do pytań i odpowiedzi;
do 20 maja 2024 r. – ogłoszenie wyników.

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w konkursie.

Szczegóły:
Strona internetowa konkursu:  www.wielkaliga.pl oraz www.facebook.com/WielkaLiga

LTR RTL
Skip to content