X Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego – sprawozdanie

22 listopada 2023 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaprosiła nauczycieli bibliotekarzy szkół wszystkich szczebli na X Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pod nazwą: „Ludzka i sztuczna inteligencja w popularyzacji czytelnictwa”. Spotkanie odbyło się po raz czwarty w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się uroczystym powitaniem przez Marzenę Szafińską-Chadałę, Dyrektora PBW w Zielonej Górze, która podkreśliła jubileuszowy charakter spotkania. Wykład otwierający pt. „Sztuczna inteligencja w promocji czytelnictwa”, wygłosił Łukasz Braun z firmy Good Books, absolwent etnologii i antropologii kulturowej oraz Doktoranckich Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Prelegent przedstawił najnowsze technologie i najbardziej przydatne w bibliotecznych działaniach narzędzia, które korzystają z algorytmów sztucznej inteligencji. Podał konkretne przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w bibliotece oraz przybliżył wiedzę na temat obsługi ChatGPT, którego algorytm umożliwia generowanie treści. Licznie zgromadzeni przed ekranami komputerów uczestnicy Forum zyskali głębsze spojrzenie na zagadnienie sztucznej inteligencji, która może stać się wartościowym wsparciem w popularyzacji czytelnictwa.
Drugą prezentację pt. „Jak zainspirować do czytania?” przygotowała Łucja Paplińska-Filipczak, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Zielonej Górze. Prelegentka wymieniła wiele atrakcyjnych pomysłów dotyczących promocji czytelnictwa. Jej występ stanowił subiektywny przegląd ciekawych rozwiązań dostępnych w sieci. Przedstawiła również formy promocji w PBW w Zielonej Górze, wymienione na stronie internetowej Biblioteki i zachęciła do korzystania z prezentowanej oferty.
Kolejne wystąpienie dotyczyło oferty PBW w Zielonej Górze – w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Przybliżyła ją słuchaczom Marta Bensz, nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Zielonej Górze. Podała również propozycje działań PBW w ramach wspomagania bibliotek szkolnych.
Ostatnim punktem była prezentacja wybranych nowości ze zbiorów PBW, której dokonała prowadząca Forum Anna Aleksandrowicz, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Zielonej Górze.
Na zakończenie prelegentka zaprosiła uczestników Forum na spotkanie literackie „Poetyckie światy Wisławy Szymborskiej”, organizowane 13.12.2023 r. w PBW w Zielonej Górze. Następnie rekomendowała spotkanie autorskie z Jakubem Tylmanem, które odbędzie się 11.12.2023 r. w Mediatece Góra Mediów.
Tegoroczne X Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego stało się okazją do prezentacji dobrych praktyk w promocji czytelnictwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz ludzkiej kreatywności i wyobraźni.

LTR RTL
Skip to content